Grafička priprema

Grafička priprema

Grafička priprema je jako bitan segment koji uključuje radnje poput unosa i prijeloma teksta, skeniranja i obrade fotografija, montaže i pripreme za tisak, kao i probne otiske proizvoda koji se tiska. Da bi se kvalitetno napravila, potrebno je znanje i iskustvo o tehnici tiska i dorade proizvoda, kao i poznavanje materijala na kojemu se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Ukoliko materijale za tisak pripremate sami, molimo Vas da priprema za tisak bude pripremljena prema slijedećim uputama:

  • boje trebaju biti definirane kao CMYK mode
  • rezolucija treba biti 300 dpi-a
  • tekst mora biti pretvoren u krivulje
  • treba označiti linije reza i linije dorade (presavijanja, perforacije, štance..)
  • ukoliko na pripremi boja ide do ruba papira, „u živi rez“, potrebno je dodati napust sa svih strana 3 mm preko ruba završenog formata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Gotovu grafičku pripremu možete poslati u PDF formatu.

Image
Image

Ispis   E-mail