Grafička dorada

Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod.

U grafičkoj doradi proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za namjenu i upotrebu.

Postupci u grafičkoj doradi su:

  • rezanje arka na format
  • savijanje arka po zadanoj shemi / falcanje (na pola formata npr. A4 u A5, na trećinu npr. A4 u american format, harmoniku…)
  • biganje - pomoću alata utiskujemo big linije u papir veće gramature kako bi ga kasnije mogli presaviti po tim linijama.
  • sabiranje - skupljanje više otisnutih araka u cjelinu prema rednom broju kako bi iz više različitih araka dobili gotov proizvod kao što su knjiga, časopis, brošura, katalog, blok sa mutacijama ili numeracijom.
  • klamanje, ljepljenje, spiralni uvez, tvrdi i meki uvez
  • perforacija - bušenje proizvoda radi kasnijeg lakšeg odvajanja dijela papira
  • numeracija - otiskivanje brojeva na dokument zbog evidencije: na blokove, ulaznice, kupone…
  • štancanje - pomoću posebno izrađenog alata - štance, izrezujemo proizvod nepravilnog oblika: fascikle, kutije, naljepnice, letke
  • ricanje - pomoću posebno izrađenog alata - štance, zarezujemo u samoljepivi papir i tako omogućujemo lakše odvajanje naljepnice od podloge. Iste naljepnice se mogu i štancati sa istim alatom kojim se rica, ako ste ih npr. odlučili dijeliti pojedinačno kao promidžbeni materijal. U slučaju da ih lijepite na proizvode preporučuje se ricanje radi lakše i brže uporabe.
  • plastifikacija - preko cijele površine proizvoda: sjajna i mat
Image
Image

Ispis   E-mail