Uvezi

Uvezi

Uvez je bitan dio grafičke dorade i kvalitetan način za očuvanje Vašeg pisanog i tiskanog materijala velike i neprocjenjive vrijednosti. Razlikujemo meki ili tvrdi uvez. Za meki uvez koristimo toplo ljepilo za korice tiskane na klasičnim polukartonima, a pod tvrdi uvez podrazumijevamo presvlačenje knjigoveške ljepenke papirom s prethodno otisnutim sadržajem.

Suvremena grafička tehnologija zamijenila je ručno uvezivanje pa je ono danas velikom mjerom zamijenjeno strojnim uvezivanjem. Međutim kod malih naklada nezamjenjiv je ručni rad kod knjiga koje trebaju imati dužu uporabnu vrijednost, koje se TVRDO UVEZUJU, kao što su:

STRUČNE KNJIGE
CRKVENE KNJIGE
SLUŽBENA GLASILA
DIPLOMSKI/ZAVRŠNI
MAGISTARSKI
DOKTORSKI RADOVI
RIJEČNICI


Ispis   E-mail